tmpf762-1Rozmieszczenie kołków mocujących fasadowe płyty z wełny mineralnej:
a)    dla budynków o wysokości < 20 m
b)    dla budynków o wysokości > 20 m
Wielkości odcinka “a”:
–    dla ściany betonowej a > 5 cm
–    dla ściany murowanej a > 10 cm

Ocieplenie metodą “lekką-mokrą” z zastosowaniem styropianu nie ma korzystnych właściwości akustycznych. Nie należy zatem stosować tego rodzaju … Czytaj dalej . . .

tmp3c42-1Okno piwniczne poniżej poziomu terenu wykonuje się w niezależnej od ścian budynku studzience betonowej, zabezpieczonej od góry kratką stalową. Dno studzienki powinno znajdować się minimum 10 cm poniżej zewnętrznego parapetu okna piwnicznego.

Zasyp ścian piwnicznych z piasku i gruby żwir na dnie studzienki powodują, że woda opadowa wsiąka do poziomu drenażu opaskowego wokół budynku, nie tworząc zastoin wody i groźby … Czytaj dalej . . .

tmp87a0-1Konstrukcja zewnętrznych schodów do piwnicy powinna być niezależna od konstrukcji budynku. Przedstawione rozwiązanie polega na oparciu betonowych stopni na dwóch ściankach wymurowanych z pełnej cegły.

Poszczególne stopnie i betonowe płytki na dolnym podeście nie są spoinowane, dzięki czemu woda może wsiąkać w podsypkę piaskową bez konieczności instalowania dodatkowych kratek odpływowych. Aby zapobiec tworzeniu się zastoin wody wokół całego budynku zastosowano … Czytaj dalej . . .

tmpb22-1Technologia ściany szczelinowej, przy wielu zaletach takiego rozwiązania, niesie ze sobą stosunkowo wysokie koszta wykonawcze. Energochłonna i materiałochłonna ściana osłonowa służy jedynie osłonięciu termoizolacji, stąd zasadne jest zastosowanie tego rozwiązania w budynku z elewacją planowaną z cegły klinkierowej. Klinkier umożliwia wykonanie elewacji nie tylko solidnej i trwałej, ale przede wszystkim nadającej budynkowi niepowtarzalny wyraz architektoniczny.

Problemy techniczne, charakterystyczne dla tej … Czytaj dalej . . .

tmpc887-1Widok styku trójwarstwowej ściany szczelinowej i muru oporowego ograniczającego obniżenie terenu przy wjazdach garażowych.

Mury oporowe wykonywane są przy wjazdach do garaży w budynkach podpiwniczonych oraz w celu zagospodarowania terenu wokół budynków usytuowanych na stoku.

Problemy projektowe na styku murów oporowych i ścian zewnętrznych:
•    Dylatacja oddzielająca mur oporowy od ściany zewnętrznej budynku.
•    Zabezpieczenie przed podmarzaniem ław fundamentowych przy … Czytaj dalej . . .