tmp69a3-1Szkielet kanadyjski z cienkoprzekrojowych drewnianych elementów konstrukcyjnych.

Technologia szkieletowa jest najpopularniejszym sposobem budowania domów mieszkalnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie znana jest od ponad 150 lat. W Polsce stosowanie lekkiego szkieletu drewnianego propagowane jest od końca lat 80, jednak przeszkodę w upowszechnieniu tej technologii stanowi brak rozwiniętego zaplecza produkcyjnego w przemyśle drzewnym.

Konstrukcję budynków w technologii lekkiego szkieletu drewnianego … Czytaj dalej . . .

tmp7a59-1Przyziemie budynku podpiwniczonego ze ścianami szczelinowymi wznoszonymi od poziomu terenu.

Ściana szczelinowa nie powinna być sprowadzana niżej niż 1 m poniżej poziomu terenu, ze względu na zagrożenie naporem ziemi zasypowej oraz trudnościami w osuszeniu szczeliny w razie przedostania się do niej wilgoci. Aby trójwarstwowa ściana szczelinowa miała oparcie, ściana piwniczna w zasypie poniżej musi być odpowiednio grubsza.

Ściana osłonowa na … Czytaj dalej . . .

tmp13e4-1Rodzaje murowanych ścian szczelinowych:
a)    z wentylacyjną szczeliną powietrzną,
b)    z wypełnieniem całej szczeliny materiałem izolacyjnym.

Trójwarstwowa, szczelinowa ściana murowana składa się z wewnętrznej ściany nośnej i z odsuniętej od niej zewnętrznej ścianki osłonowej. W celu uzyskania odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła, szczelina ściany wypełniana jest materiałem termoizolacyjnym. Można wyróżnić dwa rodzaje trójwarstwowych, szczelinowych ścian murowanych:

•    Ściana bez szczeliny wentylacyjnej … Czytaj dalej . . .

tmpd44b-1Ściany murowane z elewacją wentylowaną wykonaną z płyt kamiennych (metoda „ciężka-sucha”).

Metoda “ciężka-sucha” polega na montażu na ścianie konstrukcyjnej ciężkich płyt kamiennych lub płyt z kruszywa kamiennego spojonego żywicą. Ciężkie płyty elewacyjne mocuje się na regulowanych kotwach dystansowych lub szynach montażowych, między którymi mocowana jest termoizolacja z wełny szklanej. Po zamontowaniu płyt elewacyjnych, między nimi a osłoniętą powłoką wiatrochronną izolacją … Czytaj dalej . . .

tmp75e5-1Stropodach pełny o odwróconym układzie warstw na stropie z płyt systemowych YTONG, w budynku wykonanym w technologii YTONG – przekrój i widok.

W stropodachach pełnych attyka murowana jest z bloczków YTONG na wysokość uzależnioną od grubości warstw stropodachu. W większości rozwiązań wystarczającą wysokość, tj. 40 cm dają dwie warstwy bloczków. W stropodachach pełnych należy zwrócić szczególną uwagę na wywinięcie izolacji … Czytaj dalej . . .